Kominek otwarty

Głównym źródłem ciepła jest promieniowanie z komory spalania – najstarszy typ kominków.

Kominki otwarte są murowane z: cegły ceramicznej, cementowo-glinianej, kamienia lub z kształtek z piaskowca. Palenisko wykonuje się z pełnej cegły ceramicznej lub kamienia, a od wewnątrz dodatkowo wykłada się cegłą szamotową lub wylepia glinką ogniotrwałą. Szczególnie ważne w kominkach otwartych jest prawidłowe dobranie wymiarów i kształtu paleniska. Elementy kominka stykające się z ogniem i dymem (palenisko, komora dymowa, kanał dymowy) muruje się na pełną spoinę. Kominek po wykonaniu powinien przeschnąc przez 2-4 tygodnie, dopiero wtedy można rozpoczac jego użytkowanie.

Zasady budowy kominka otwartego:

– posadowiony na mocnym fundamencie
– posiadaa osobny kanał dymowy, odprowadzający spaliny znad komory paleniskowej.
– powierzchnia przekroju komina powinna być równa co najmniej 1/10 powierzchni otworu paleniska
– przewód dymowy powinien mieć jak najmniej zagięć. Komin może znajdować się bezpośrednio nad kominkiem, za nim lub obok niego.
– straty ciepła i opór przepływu spalin są najmniejsze gdy komin jest nad palniskiem.
– wymiary komory paleniskowej powinny być dostosowane do wielkości pomieszczenia
– tylna ściana komory paleniskowej powinna być nachylona w kierunku otworu pod kątem około 80°
– ścianki boczne ustawione ukośnie do otworu komory i ściany tylnej
– Wielkość gardzieli powinna być dobrana do wielkości otworu komory paleniskowej
– w gardzieli powinien być zainstalowany szyber do regulacji odpływu spalin.

Kominki otwarte obudowuje się marmurem, granitem, cegłą klinkierową, gipsem, drewnem, kaflami ceramicznymi, kamieniem rzecznym i polepą.

Zalety kominków otwartych:
– widzimy palące się polana drewna, obcujemy z ogniem
– dróżne formy paleniska
– można ich używać jako grilla

Wady kominków otwartych:
– zużywają do spalania bardzo dużo powietrza: 200÷2000m3 na godzinę (kominki zamknięte zużywają 6÷8m3)
– opalane tylko drewnem
– wymagają ciągłej uwagi podczas użytkowania – nie możemy pozostawić rozpalonego paleniska
– trudno je utrzymać w czystości
– 10÷15% powstałego w nich ciepła ogrzewa pomieszczenie – reszta ucieka do komina
– zużywają kilka razy więcej drewna niż kominki z wkładem

Comments are disabled.