Sauna parowa „ruska bania”

Piece budowane są w oparciu o rosyjską literaturę i doświadczanie własne. Piec do sauny posiada dużą masę nagrzewczą kamienia. Piec opalany jest drewnem z paleniskiem na zewnątrz pomieszczenia sauny. Odpowiednia ilość rozgrzanego kamienia zapewnia wytworzenie odpowiedniej ilości pary i wilgotności w pomieszczeniu .Temperaturę w saunie powinna zapewnić para wodna z kamieni polewanych wodą. Temperatura w saunie powinna wahać się między 60~70*C. Tę temperaturę powinna zapewnić para z odpowiedniej ilości rozgrzanego kamienia. Wielkość pieca i ilość kamienia określa się do kubatury pomieszczenia sauny.

Comments are disabled.